Üdvözöljük, lépjen be fiókjába, vagy regisztráljon nálunk.

Adatvédelmi Szabályzat és Jogi Nyilatkozat

 

A www.finobioproducts.hu Weboldal Adatvédelmi Szabályzata

 

A www.finobioproducts.hu weboldal célja a Felhasználók magánszférájának magas szintű védelme. Az alábbi Adatvédelmi Szabályzat meghatározza a www.finobioproducts.hu weboldalt Felhasználók személyes adatainak felhasználási alapelveit.

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bármilyen módosítása a Weboldalon történő közzététellel lép hatályba.

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 

  • Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre – közvetlenül vagy közvetve – vonatkozó bármely információ (vezeték- és utónév, e-mail cím, rendelt termék, lakcím, telefonszám);
  • Szolgáltató– az adatkezelő Fino Bio Products Kft. (székhely: 1182, Budapest, Hargita tér 4., cégjegyzékszám: 01-09-909114, adószám: 14553817-2-43, e-mail cím: fino@finobioproducts.hu);
  • Weboldal – a www.finobioproducts.hu URL-cím alatt elérhető weboldal;
  • Felhasználó – az a természetes személy, akinek regisztrált fiókja van, illetve az, aki ilyen fiók nélkül a Weboldalon vásárol.

 

Személyes adatok

 

A szolgáltatás részeként kezelt személyes adatok adatkezelője a Szolgáltató.

 

A Felhasználók személyes adatainak kezelése – a rendelés elfogadása, módosítása és a teljesítés ellenőrzése, a díjszámítás, valamint az ebből eredő kártérítési követelések érvényesítése céljából szükséges személyes adatokat érintően – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-án, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) a) bekezdésén alapul.

 

A Felhasználók személyes adatainak marketing célból történő, valamint a Szolgáltatótól származó marketing információknak (többek között a Szolgáltatóra vonatkozó ajánlatoknak és promócióknak) a Felhasználó által megadott e-mail cím és telefonszám kezelése a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett, előzetes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó szállítási és számlázási címének, valamint az általa korábban megrendelt termékek listájának tárolása is a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történik. A Felhasználó hozzájárulása önkéntes és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevétele nincs ehhez kötve. Az adatkezelés célja egyrészt a Weboldalon megrendelt termékek esetében a rendelés elfogadása, módosítása és a teljesítés ellenőrzése, a díjszámítás, valamint az ebből eredő kártérítési követelések érvényesítése, ezen adatok tárolása és vállalati jelentés (kiszállítási tevékenységhez kapcsolódó célú adatkezelés), másrészt a Szolgáltató termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése (direkt marketing célú adatkezelés).

 

Annak a Felhasználónak, aki csak meglátogatja és böngészi a Weboldalt, nem kell megadnia a személyes adatait. A személyes adatok honlapon történő gyűjtése akkor fordulhat elő, ha a Felhasználó a Weboldalon keresztül elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi (pl. regisztrál egy fiókot, vagy ha az adatszolgáltatás a rendelések teljesítéséhez szükséges). A Weboldal automatikusan is gyűjtheti és kezelheti a Felhasználók teljesítményadatait, mint például az IP címeket.

 

A Szolgáltató által kezelt felhasználói személyes adatok köre: felhasználónév, jelszó kódolt formában, vezetéknév, utónév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, rendelés összege, megrendelt termékek, telefonszám, IP cím, használt böngésző típusa és verziója, regisztráció időpontja. A Szolgáltató által, direkt marketing célra kezelt felhasználói személyes adatok köre: az e-mail cím, a vezetéknév, az utónév.

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Shoprenter Kft mint honlapfejlesztő és a Tárhely.Eu Kft a Weboldal tárhelyszolgáltatója

CIB Bank Zrt. mint online fizetési szolgáltató

GLS Kft. mint szállítási szolgáltató

Az adatfeldolgozó a Szolgáltató utasításai alapján jár el, és a Felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatban semmilyen döntést nem hozhat.

 

A bankkártyás online fizetési mód használata esetén a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait (vezetéknevet, utónevet, e-mail címet, tranzakció összegét) az online fizetés lebonyolítása érdekében a CIB Bank Zrt. részére továbbítja.

 

Megfelelő biztonsági eszközöket alkalmazunk, amelyek összhangban vannak a legkorszerűbb technológiával. Ezek azt célozzák, hogy a Felhasználók személyes adata hatékony védelemben részesüljön a jogosulatlan adatkezeléssel, -gyűjtéssel, -módosítással és -felhasználással szemben. Személyes információk megadása esetén a Weboldallal való kapcsolatok kódoltak, és harmadik fél hozzáférésétől a biztonságos https tanúsítvánnyal védettek.

 

A Weboldal használata és az általa nyújtott szolgáltatások nem jelentenek a Felhasználóra nézve olyan egyedi veszélyt, amely az internethasználattal együtt járó, tipikus veszélyeken túlmutatna. Azonban óvatosságra intünk mindenkit, és olyan szoftverek (vírusirtó program, tűzfal) használatát javasoljuk, amelyek a rosszindulatú programokkal, a személyazonosság ellopásával vagy az internet más veszélyeivel szemben védelmet nyújtanak.

 

A megrendelés elfogadásához, módosításához és a teljesítés ellenőrzéséhez, a díjszámításhoz és az ebből eredő kártérítési igények érvényesítéséhez szükséges felhasználói személyes adatokat a megrendelés teljesítésig kezeljük. Ugyanakkor kérem vegyék figyelembe, hogy a Szolgáltató a Felhasználók minden személyes adatát a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (pl. ezek törlése iránti kérelemig) tárolja. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy közvetve vagy közvetlenül a számvitel alapjául szolgáló dokumentumokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig meg kell őrizni, ezért az e dokumentumokban foglalt személyes adatok minden esetben legalább a törvényi határidőig tárolásra kerülnek. A Felhasználók a hozzájárulásukat bármikor, ingyenesen a Fino Bio Products Kft.-nek küldött e-mail útján visszavonhatják.

 

A Felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek a Szolgáltató által kezelt személyes adataikról, vagy kérhetik a személyes adataik helyesbítését, módosítását, zárolását vagy törlését, amelyet a Szolgáltató késedelem nélkül teljesít (legfeljebb 5 napon belül). A Felhasználók tájékoztatást kérhetnek az adatfeldolgozó nevéről és székhelyéről, vagy (jogszabályban meghatározott esetekben) tiltakozhatnak a személyes adataik kezelésével szemben. Ha a Felhasználók információs önrendelkezési joga sérülne, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1052 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy az illetékes bírósághoz fordulhatnak.

 

Sütik (Cookie-k)

 

A Weboldal sütiket használ. Az „Elfogadás” gombra kattintással a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eszköze a sütiket tárolja. A sütik informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket a Weboldal Használójának az eszköze (pl. a számítógép memóriája) eltárol. A sütik általában a Weboldalra való fellépéssel vagy annak elhagyásával tárolódnak el. Azok az egyéni Felhasználók személyazonosságának megállapításához nem használhatók, és nem befolyásolják a Felhasználó eszközének teljesítményét. Típustól függően ezen fájlok a böngészési munkamenet végével (ideiglenes sütik) vagy hosszabb idő után (állandó sütik) törlődnek.

 

A sütik a következő célokra használhatók:

  • a Weboldalunk megjelenésének optimalizálására a Felhasználó eszközén;
  • a Felhasználó azonosítására a Weboldalon folyamatban lévő munkamenet során (a bejelentkezett Felhasználónak nem kell ismételten bejelentkeznie a Weboldal minden egyes aloldalán) – az azonosítás a Felhasználóhoz rendelt hash értéken alapul, amely nem tartalmaz személyes információt;
  • statisztikai célokra;
  • annak megerősítésére, hogy a Weboldalnak a sütik használatáról szóló figyelmeztetése a Felhasználó számára megjelenítésre került, és amíg a sütik nem törlődnek, addig nem lesz ismételten megjelenítve.

Ezen túlmenően a Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által nyújtott Google Analytics szolgáltatást is használjuk. A Weboldal minden aloldalán van egy beágyazott követőkód, amely kapcsolatot létesít a Google szervereivel (Google Analytics követőkód). A Google Analytics olvassa és tárolja a sütiket annak érdekében, hogy a Weboldal látogatottságáról és a Felhasználók tevékenységéről adatot gyűjtsön. Ezen az alapon a következő felhasználói adatokat gyűjti: az eszköz földrajzi elhelyezkedését név nélkül, az internetelérési szolgáltatókat, a webböngészőt, a látogatás időpontját és időtartamát, a látogatott oldalakat és a Weboldal lehetséges újbóli meglátogatását.

A Google Analytics által nyújtott adat nincs kapcsolatban a forgalomra vonatkozó bármely adattal vagy más forrásból származó felhasználói adattal. A Google adatvédelmi szabályzata elérhető a következő linken: https://www.google.pl/intl/hu/policies/privacy/?fg=1.

A Felhasználók az internetes böngészőjük megfelelő beállításával meghatározhatják a sütik tárolásának és azokhoz való hozzáférés feltételeit. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása általában elfogadja a sütiket. Jóllehet a Felhasználók teljesen letilthatják a sütiket, vagy beállíthatják úgy a böngészőjüket, hogy az küldjön figyelmeztetést akkor, ha sütit küld. A sütik fogadásának megelőzése vagy a beállítások elvégzése érdekében a Felhasználóknak a böngésző beállításait kell megváltoztatni. A sütik letiltására vagy engedélyezésére vonatkozó információ a böngésző „Súgó” menüpontjában található. A népszerű böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő linkeken érthető el:

●Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

●Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/questions/new/desktop/cookies;

●Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu;

●Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies.

 

Tájékoztatás

 

Az Adatvédelmi Szabályzatot érintő bármilyen kérdés a következő e-mail címre küldhető: info@finobioproducts.hu

 

 

 

 

 

Jogi nyilatkozat

 

Üzletszabályzat

A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a FINO Bio Products Kft., mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

 

Cégadatok:

Cégnév: FINO Bio Products Kft.

Cím: 1182 Budapest, Hargita tér 4

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-909114

Adószám: 14553817-2-43

Telefonszám: +36-29-550 490 

Weboldal: www.finobioproducts.hu

E-mail: fino@finobioproducts.hu

Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelőlapon megjelölt szállítási címre eljuttatni a vállalt szállítási határidőn belül.

A Vevő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni és a vételárat, ill. szállítási díjat a futár részére kifizetni, amennyiben nem banki átutalással történt a fizetés.

 

Elállás joga

A megrendelt termékek kézhez vételétől számított 8 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az elállást, ill. az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő pedig köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket.

 

Garancia

Az Ön által megrendelt termékekre garanciát vállalunk. Ha a megrendelt áru hibás vagy a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ehhez kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot cégünkel és küldje vissza a terméket a számlával együtt címünkre, a mi költségünkre. Ha a cserelehetőségét nem kívánja igénybe venni, az áru vételárát visszatérítjük Önnek.

 

Adatvédelem

A FINO Bio Products Kft. a birtokába került adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azokat ki harmadik fél számára.

Powered by OpenCart
Theme Design By Sokopedia